فراسوی آگاهی Beyond The Awareness
" آگاهی در هر لحظه جاری است "
نویسندگان

همه ما سرگردان هستیم و نمی دانیم از کجا آمده ایم به کجا می رویم. ما هنوز کانون حقیقی خود را نیافته ایم. در پناه آن کانون است که قلب دردمندمان آسایش می یابد. در آن کانون خدا حضور دارد. به خود بگوییم خداوند پناهگاه ماست. این حقیقت را بارها تکرار کنیم تا در اندیشه و شعورمان شکل گیرد و در اعماق ضمیر ناخودآگاهمان جای گیرد و آن را استحاله بخشد. آنگاه سرگردانی هایمان به پایان خواهد رسید و سفر حقیقی مان به شهر عشق، آنجا که خداوند سکنی دارد آغاز می شود، خداوندی که یگانه همدم و یار ماست.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ دوشنبه 30 بهمن 1391 ] [ 07:42 ق.ظ ] [ بیتا ]

تو یکی نیستی، دو تا هستی. توی بیرونی که با آن آشنا هستی و توی درونی که در اعماق وجودت سکنی دارد. توی بیرونی در برابر رویدادهای دنیا حساس است، انزجار نفرت و خشم را می سازد. آرامش حقیقی ات را می زداید. وقتی توی بیرونی به توی درون که همانا عشق است تسلیم شود به رهایی واقعی دست یافته ای.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ یکشنبه 29 بهمن 1391 ] [ 07:38 ق.ظ ] [ بیتا ]

وقتی که در راه زندگی پیش می روی دستی یاری دهنده سوی همه بگشا. این کار شاید پیشروی ترا کند سازد اما ترا به خدا نزدیکتر می کند. آیا خدا هدف زندگی نیست؟
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ شنبه 28 بهمن 1391 ] [ 08:17 ق.ظ ] [ بیتا ]

آیا می خواهی به کمال برسی؟ پس انتخاب نکن، بلکه هر چیز را که پیش می آید بپذیر! همانند کمال یافتگان در نور ساکن خواهی شد و در طلمت کار خواهی کرد.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ جمعه 27 بهمن 1391 ] [ 08:15 ق.ظ ] [ بیتا ]

تا زمانی که به خدا عشق نورزیم، هیچگاه به پاک ترین لذت زندگی دست نمی یابیم. هر آن کس که به خدا و دیگران به خاطر خدا عشق می ورزد. همه مخلوقات، خورشید، ماه، ستارگان نهرهای زمزمه گر، رودها، اقیانوسها، درندگان، پرندگان و درختان را مشتاق یاری رساندن به خود می یابد. او هر جا که باشد در میان دوستان خویش است. هیچکس برایش بیگانه نیست سرورش بی نهایت است و آرامشش عمیق.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ پنجشنبه 26 بهمن 1391 ] [ 08:08 ق.ظ ] [ بیتا ]

وقتی که انسان وسیله انجام خواست خدا می شود، از هر گونه تقدیری رها خواهد بود. این حال فقط با تسلیم بدست می آید. وقتی خود را به خدا تقدیم می کنم، نفس کاذبم چون مه در برابر آفتاب ناپدید می شود. آنگاه  می دانم که هیچم و هیچ کاری را به تنهایی نمی توانم انجام دهم. خواست خداوند متعال از طریق من تحقق می پذیرد.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ چهارشنبه 25 بهمن 1391 ] [ 08:15 ق.ظ ] [ بیتا ]

هر روز اتفاقات زیادی برای ما روی می دهد. رنجشهای کوچک، نومیدی و ناراحتی. اگر آنها را با آرامش صبوری و عشق بپذیریم، نه تنها آرامش درون ما را برنمی آشوبند بلکه برای تهذیب ما موثر خواهند بود. هرگز فراموش نکنیم که دیدگان مهربار خداوند مراقب ماست تا ببیند آیا مشکلات، رنج ها، نگرانیها و نقصها را به عنوان موهبت او می پذیریم؟ اگر از چیزی ناراحت باشیم و یا تعادل خود را از دست بدهیم نباید نومید شویم، بلکه باید آرامش از دست رفته را بیابیم.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ سه شنبه 24 بهمن 1391 ] [ 07:34 ق.ظ ] [ بیتا ]

متبرکند کسانی که بر خشم خود مسلط می شوند.

زندگی آنها همانند زورقی است که بر دریاچه ای آرام پیش می رود.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ دوشنبه 23 بهمن 1391 ] [ 08:10 ق.ظ ] [ بیتا ]

مرگ وجود ندارد. زیرا زندگی لایزال است. وقتی در این سو مردم می گویند کسی مرده است آن سو گفته می شود کسی تولد یافته است. خورشیدی که در اینجا غروب می کند در آن سو طلوع می کند.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ یکشنبه 22 بهمن 1391 ] [ 08:36 ق.ظ ] [ بیتا ]

چه پیشکشی می توانیم به خدا بدهیم؟

همه چیزها از اوست، همه چیز در اوست. چیزی نیست که از آن او نباشد.

پس هیچ باشیم و آن را به او تقدیم کنیم.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ شنبه 21 بهمن 1391 ] [ 08:32 ق.ظ ] [ بیتا ]

به انجام کارهای نیک ادامه دهید حتی اگر دیگران آنها را به نام خویش ادعا کنند. کارهای نیک شما پیشکشی به خداست و هیچ کس نمی تواند خدا را فریب دهد.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ جمعه 20 بهمن 1391 ] [ 08:31 ق.ظ ] [ بیتا ]

لازم نیست با تقدیر خود بجنگیم. جنگ با تقدیر، تقدیری دیگر می سازد. باید احساس فاعل بودن را بزداییم. آنچه ما را مقید می سازد فعل نیست بلکه اندیشه فاعل بودن است. احساس کاذب نفس است که ما را به چرخه رنج و درد گرفتار نگاه می دارد. راه رهایی ترک احساس فاعل بودن است: من هیچ کاری انجام نمی دهم، همه چیز از طریق من انجام می شود. من وسیلی ای برای انجام خواست الهی هستم.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ پنجشنبه 19 بهمن 1391 ] [ 08:19 ق.ظ ] [ بیتا ]

شادی و غم آفریده ی ذهن هستند، دیرپای نیستند، بلکه چون رویایی گذرا هستند. تجارب شاد دوره کودکی، امروز چون رویا به نظر می رسند. به همین ترتیب مشکلات و خطراتی که با آنها مواجه می شویم چون خواب و خیال هستند. زندگی خود یک رویاست.

واقعیت بر کسی آشکار می شود که به محراب نیلوفرین خدا روی آورده و نام مقدس او را در قلب خویش جای داده است. چنین فردی زندگی خویش را به خدمت و عشق ورزیدن به همنوعانش گمارده است، از همه چیز شاد می شود و پیوسته نیک است.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ چهارشنبه 18 بهمن 1391 ] [ 08:01 ق.ظ ] [ بیتا ]

درسی که همه نیازمند فراگرفتن آن هستند، تکیه کامل به خداست. سپس همه امور به خوبی پیش خواهد رفت. باید بیاموزیم در کوچکترین نیازهایمان به خدا رو کنیم تا یک روز مبارک دریابیم به هیچ چیز نیازمند نیستیم مگر به خدا. روزی که به این دریافت برسیم، نیازهایمان از قبل بطور طبیعی بدون دغدغه و در زمان صحیح برآورده شده است. پیش از آنکه چیزی را بجوییم مهیا شده است و همه چیز در زمان درست و به شیوه ای درست پیدا خواهد شد.

آنگاه انسان همانند یک شهریار زندگی خواهد کرد. هرجا رود همه چیز از پیش برایش مهیا شده است. لازم نیست چیزی را درخواست کند. همه خواسته هایش پیش بینی و فراهم شده است.

شما آن شهریار هستید. چرا مانند شاهزادگانی هستید که با لباسهایی ژنده این سو و آن سو می روید؟ در حالی که فقط باید میراث خود را بازشناسید.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ سه شنبه 17 بهمن 1391 ] [ 08:56 ق.ظ ] [ بیتا ]

به جستجوی عشق خدا باش. نه از روی ذهن که از اعماق قلب. قلبت را تهی ساز و آنگاه خداوند آن را با عشق الهی اش لبریز خواهد کرد. قلبت را فقط برای او نگاه دار، مگذار به جایی دیگر رود. قلبهای ما سرگردان است و در پی چیزهای مختلف. تا زمانی که قلب کانون خود را نیافته است، سرگردان خواهد ماند. کانون قلب خداست.

عارفی مسیحی گفته است: قلب های ما تا زمانی که در خدا آرام گیرند بی قرارند. وقتی که قلب در خدا آرام گیرد، ذهن و جسم و وجود آدمی به پیشکشی تبدیل می شود بر دامان نیلوفرین خدا و این زندگی به او اهدا شده است.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ دوشنبه 16 بهمن 1391 ] [ 08:07 ق.ظ ] [ بیتا ]

در انجام کار خدا دلواپس نباشید. اوست یگانه فاعل همه کارها. بگذارید که کار را از طریق شما انجام دهد. چون عود خاموش باشید و بگذارید هر نوایی را که می خواهد از طریق زندگی شما بنوازد. در او بیاسائید و بگذارید هر نفسی که می کشید پیشکشی به درگاه او باشد.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ یکشنبه 15 بهمن 1391 ] [ 07:45 ق.ظ ] [ بیتا ]

چگونه بدانیم برای خدا رنج می بریم یا برای خودمان؟ وقتی برای خودمان رنج می بریم، حتی تاب آوردن ذره ای از آن دشوار است. اما هنگامی که برای خدا رنج می بریم، او بار رنج را بر دوش می کشد و ما تاب آوردن آوردن آن را آسان می یابیم. مایستر اکهارت گفته است: باور کنید اگر کسی مشتاق باشد برای خدا رنج برد، آنگاه حتی اگر رنج همه دنیا را بر دوش کشد به زانو درنخواهد آمد. زیرا خداوند آن رنج را خود برخواهد گرفت.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ شنبه 14 بهمن 1391 ] [ 07:56 ق.ظ ] [ بیتا ]

متبرک کسانی هستند که مانند خورشید و ماه، هستی خود را به گناهکار و پرهیزکار به یکسان می بخشند. این افراد مانند باغی بی حصار، خانه ای بدون صاحب، درختی پربار و نهرهای جاری منبع برکت برای همگان هستند.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ جمعه 13 بهمن 1391 ] [ 07:53 ق.ظ ] [ بیتا ]

هرچه بیشتر بر تو آن یگانه خاموش تعمق می کنم، در عمق بیشتری از سکوت درونم فرو می روم و ناتوانی سخن را درمی یابیم. کلمات ضعیف اند، بیهوده اند، چگونه می توانند شکوه تو را، آن که فراسوی همه تجلیل ها هستی بسرایند؟
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ پنجشنبه 12 بهمن 1391 ] [ 07:50 ق.ظ ] [ بیتا ]

اغلب اوقات، دیگران را علت نومیدی ها و شکست های خود پنداشته و از آنها شکایت می کنیم. به این ترتیب آرامش ذهن خود را آشفته می کنیم و ناشادی خود را سبب می شویم. هیچکس نمی تواند به ما آسیب رساند. هیچکس نمی تواند مانع رسیدن برکات و خوبی ها به ما شود. بیایید از دیگران شکایت نکنیم، بلکه بهترین ها را در دیگران بجوییم و بیابیم. این کار ما را به موفقیت و شادی رهنمون می کند.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ چهارشنبه 11 بهمن 1391 ] [ 07:21 ق.ظ ] [ بیتا ]

عشق اگر افراد ناشنایسته، فرومایه و گم گشته را در بر نگیرد عشق نیست.

آن کس که در حقیقت بیش از همه به عشق نیازمند است،

کمتر از همه شایسته آن به نظر می رسد.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ سه شنبه 10 بهمن 1391 ] [ 07:18 ق.ظ ] [ بیتا ]

بسیاری از ما مشتاقیم که به خدا اعتماد کنیم اما تا حدی معین. اعتماد و توکل ما ناقص است. جسم هر روز به غذا نیازمند است. پس باید مواد غذایی را در خانه ذخیره کنیم. جسم به چیزهای دیگری نیازمند است که می توان با پول به آنها رسید. پس باید در بانک پس انداز داشته باشیم. بانک، خانه و ذخایر غذایی، از میان می روند. اما کسی هست که تا ابد باقی است. او بوده است و تا ابد باقی خواهد بود. او بخشنده همه هستی است، نگهدارنده هستی. از اوست هرآنچه می بینیم و دارا هستیم. خواست او در همه عوالم، کهکشانها، سیارات و ستاره ها حاکم است.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ دوشنبه 9 بهمن 1391 ] [ 07:11 ق.ظ ] [ بیتا ]

نیایش حقیقی تجلیل است. بیایید خدا را تجلیل کنیم. بگذاریم همه روزها و شب هایمان از تجلیل خدا لبریز شود و قلب هایمان یگانه ترانه عشق را بسراید:

خداوندا تنها تو معبود و محبوب من هستی.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ یکشنبه 8 بهمن 1391 ] [ 07:59 ق.ظ ] [ بیتا ]

در دنیای فیزیکی فاصله ها را با مقیاسهای متر و کیلومتر اندازه می گیریم. در قلمرو خدا فاصله میان ما و معبود را اندیشه های عاری از نیکی، کلام درشت، انتقاد، انگیزه های ناپاک و خودخواهی تشکیل می دهد. بگذاریم ذهن و قلب مطهر باشند. پس بیشتر و بیشتر به خدا روی کنیم با او سخن گوییم و بگذاریم که او از طریق قلبمان با ما سخن گوید.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ شنبه 7 بهمن 1391 ] [ 07:23 ق.ظ ] [ بیتا ]

اکثر افراد از ارزش خنده بیخبرند. خنده پاک کننده روح است، تقویت کننده جسم و ذهن.

اما نباید به دیگران خندید، بلکه باید همراه با دیگران بخندیم.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ جمعه 6 بهمن 1391 ] [ 07:21 ق.ظ ] [ بیتا ]

هنگامی که یک گام به سوی خدا برمیداریم، خداوند ده قدم به سوی ما می آید.

اما گام نخست را ما باید برداریم.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ پنجشنبه 5 بهمن 1391 ] [ 07:19 ق.ظ ] [ بیتا ]

در یکی از متون مقدس خداوند فرموده است: همه آداب و وظایف آئینی را ترک کنید فقط در من پناه گیرید و آنگاه شما را از قیود رنج و گناه رها خواهم کرد. به این حقیقت تردید نورزید. پناه گرفتن در خدا، سپردن خود به خداست. بگذاریم هرآنچه میخواهد برای ما پیش آورد. به حکمت او تردید نورزیم هرگز نپرسیم چرا فقط به او اعتماد کنیم. آنگاه خواست فردیمان از میان می رود و با خواست الهی یکی می شود. به لطف او ما نیز روزی به آرامش لایزال الهی رهنمون می شویم.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ چهارشنبه 4 بهمن 1391 ] [ 07:15 ق.ظ ] [ بیتا ]

زندگی سفری است از خدا به خدا. زمانی در پناه عشق خدا و کاملا نزدیک به قلب عاشقش زندگی می کردیم. اما چرا او را ترک کردیم؟ چه کسی می داند؟!

فراموش نکنیم در هر قدمی که برمیداریم به او نزدیک تر می شویم. هر تجربه ای که از سر می گذرانیم ما را به قلبش نزدیکتر می سازد. پس در قلبمان آرزو کنیم: "خدایا مرا به خودت نزدیک تر ساز"
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ سه شنبه 3 بهمن 1391 ] [ 07:33 ق.ظ ] [ بیتا ]

خداوندا پدر الهی انسان ها و تمام موجودات است که هوای حیات را تنفس می کنند. بنابراین همه ما، انسانها حیوانات و پرندگان عضو یک خانواده خلقت هستیم. بیایید با همه مخلوقات خدا چون خواهر و برادر باشیم.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ دوشنبه 2 بهمن 1391 ] [ 07:35 ق.ظ ] [ بیتا ]

آن کس که کار می کند نیز به نیایش مشغول است. اگر آرام نشستن و تعمق بر خدا را دشوار می یابید، نگران نباشید، کارهایی را که انجام می دهید به خدا تقدیم کنید. وقتی کاری خوب انجام می دهید آن را به او تقدیم کنید و سپس کار نیک خود را از یاد ببرید. ما خاطره ی کارهای خود را همواره در ذهن داریم و این خاطره ها پرده ای می شوند میان ما و خدا!

دعا ما را به خدا متصل می کند و این اتصال می تواند از طرق کلام، نیایش، کار و خدمت برقرار شود. برای خدا کار کنید! برای ستایش او خدمت کنید و آنگاه شما نیز با کار و خدمتتان نیایشی همپایه نیایش فردی انجام داده اید که پشت دری بسته نشسته است و پیوسته به خداوند دعا می کند.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ یکشنبه 1 بهمن 1391 ] [ 07:36 ق.ظ ] [ بیتا ]

درباره وبلاگ


همراهان عزیز،

ممنونم که هستید!
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

پیام های خالق هستی روی موج سکوت منتقل می شوند

خدمات وبلاگ نویسان جوان


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic