فراسوی آگاهی Beyond The Awareness
" آگاهی در هر لحظه جاری است "
نویسندگان

حال که خدایی شدی و نیایش تو را متحول گردانیده است، پس اندیشه کن به این که آفتاب چگونه آب را از زمین می گیرد و به ابر تبدیل می کند تا دوباره به صورت باران به زمین برگردد. بارانی که زندگی بخش است و به دانه های گیاه حیات می بخشد و به علفها و گلها زندگی می بخشد. چشم و دل انسانها را نوازش داده و میوه ها را رسیده می کند و به حیات دوام می دهد.

زمین که به انسان نان، پنبه، شاهدانه و میوه می دهد و در آغوش خویش معادن را حفظ می کند، پرنده ها که به انسان پر، گوشت و تخم می دهند، احشام که شیر و پوست و گوشت به ما می دهند و . . . همه این موجودات هرگز توقع مالکیت ندارند و برای انسان و راحتی او در نظر گرفته شده است.

مگر اینها نشانه محبت الهی نسبت به انسان نیست؟

آیا وظیفه تو دادن پاسخی مناسب به این محبت ها نیست؟

حال که پاسخ مناسب به این محبت ها را می دانی، چرا خانواده و همگان را دعوت به این نیایش نمی کنی؟

دست های آن را که دوست داری بگیر و با هم نیایش کنید، چرا که عشق ورزیدن را از او آموختی و حال تو خود یک عاشق هستی.

لحظات در نیایش الهی گرانبهاست، بکوش غنی شوی.

 

هر روزتون نو روز

 

 
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ چهارشنبه 30 اسفند 1391 ] [ 09:00 ق.ظ ] [ بیتا ]

سال به انتها رسیده است. از خود می پرسم ای زائر! آیا به هدف نزدیک تر شده ای؟ روزها و ماهها گذشته است؛ اما پیشرفت من اندک است. بادا که گام هایم سریعتر شود. بادا که ترک امیال را بیاموزم و در یگانه کائنات غرق شوم. بادا که افکارم گرد او بگردد، کارهایم ستایش او باشد و زندگی ام پیشکشی برای او.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ سه شنبه 29 اسفند 1391 ] [ 08:57 ق.ظ ] [ بیتا ]

قانونی هست که بر سراسر جهان حکمرانی می کند، هرچه را بکارید همان را برداشت خواهید کرد. آیا از دیگران بدگویی می کنید؟ درباره شما بدگویی خواهد شد. آیا به دیگران نفرت و خصومت می ورزید؟ آنگاه خصومت و نفرت را دریافت خواهید کرد. آیا به دیگران عشق می ورزید؟ آیا برای روح های دردمند دعا می کنید؟ آیا به آنان که نیازمندند یاری می رسانید؟ آیا با رهگذران، زائران خدا که جویای مهر و ملاطفت شما هستند مهربانید؟ پس بدانید که بی تردید همه اینها به شما باز خواهد گشت و زندگی تان را زیبا و معطر چون باغ گل سرخ در بهار خواهد کرد.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ دوشنبه 28 اسفند 1391 ] [ 08:03 ق.ظ ] [ بیتا ]

آیا تسلیم وسوسه می شوید؟ آیا علیرغم تلاش خود دچار خشم می شوید؟ آیا حسادت، نفرت و ترس به ذهنتان هجوم می آورد؟ نگران این احوال نباشید. امید را از کف ندهید. به گوشه ای آرام بروید و بر کمال خداوند، بر پاکی، صبوری و عشقش تعمق کنید. بتدریج خصوصیات الهی را کسب خواهید کرد. آنگاه شخصیت کهنه خود را کنار خواهید گذاشت. دستان نامرئی خدا جامه نور را بر شما خواهد پوشاند.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ یکشنبه 27 اسفند 1391 ] [ 08:34 ق.ظ ] [ بیتا ]

همه ما زائر هستیم، زائر خدا. هر یک از ما باید همچون فرزند خدا شود. هر یک از ما باید تقدس خود را بازیابد. باید گره های قلب مان را بگشاییم. هر گره یک وابستگی است و هر وابستگی بار محسوب می شود. تا هنگامی که این بارها را بر دوش می کشیم نمی توانیم از شادی حقیقی زندگی بهره مند شویم.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ شنبه 26 اسفند 1391 ] [ 08:28 ق.ظ ] [ بیتا ]

جهانی که در آن زندگی می کنیم نامحدود است. هنوز چیزهای زیادی هست که باید کشف شوند، زیباییهایی که باید عیان شوند و رازهایی که باید شناخته شوند. شما چه نقشی در این برنامه الهی بازی خواهید کرد؟
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ جمعه 25 اسفند 1391 ] [ 08:14 ق.ظ ] [ بیتا ]

آن که اکنون از جایگاه خویش ناخرسند است. به سختی در آینده شاد خواهد شد. خداوند از سر لطف ما را در محیط و شرایطی قرار می دهد که لازمه شکفتن نیروهای درونمان است. فقط کافیست به او رو کنیم و شرایطی را که در آن قرار داریم بپذیریم و آنها را مراحل رسیدن به پیشرفت و موفقیت بدانیم.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ پنجشنبه 24 اسفند 1391 ] [ 08:11 ق.ظ ] [ بیتا ]

آیا می توان از طریق دعا، محیط خود را تغییر داد؟ انسان با دعا و نیایش می تواند خود را تغییر دهد، در نتیجه واکنشهایش نسبت به محیط تغییر خواهد کرد. شاید بتوان با دعا از بروز مشکلات پیشگیری کرد اما نیروی مواجهه و غلبه بر آنها را خواهیم یافت.

دعا با گفتگو با خدا آغاز می شود. اما بدون گوش سپردن به او کامل نمی شود. دعا در واقع بیشتر گوش دادن به خداست. دعا یعنی بپرسیم: خداوندا خواست تو برای من چیست؟
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ چهارشنبه 23 اسفند 1391 ] [ 08:06 ق.ظ ] [ بیتا ]

در درون هر کس شکوهی محبوس وجود دارد. هر اندازه هم فردی فرو مرتبه باشد، در درونش پرتوی الهی دارد که نامیرا است. وظیفه ما تاباندن این پرتو است. راه تاباندن آن طریق عشق است. عشق، زیبایی خفته درون را بیدار می کند. چه هنگام عشق ورزیدن به یکدیگر را خواهیم آموخت؟
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ سه شنبه 22 اسفند 1391 ] [ 08:34 ق.ظ ] [ بیتا ]

نیروهای بی نهایتی در درون آدمی وجود دارند، راه دستیابی به آنها:

(1) ذکر پیوسته یکی از نام های خدا: نام مقدس خدا را شب و روز در خواب یا بیداری، در خانه یا در خیابان، در سکوت یا در میان انجام کارهای روزانه تکرار کنید. نام خدا را با عشق و اخلاص تکرار کنید.

(2)تعمق یا مراقبه: با تمرین تعمق، ذهن خاموش می شود و آنگاه سرشار از سروری غیرقابل وصف می شود به طوری که به سختی میتوان از تعمق دست کشید. در آغاز ثمره مراقبه چندان رضایت بخش نیست. در چنین اوقاتی ذهن را مجبور به تعمق نکنید. نام خدا را آواز کنید، شکوه او را تجلیل کنید، با تواضع و عشق با او سخن گویید.

(3) خدمت عاری از خویش خواهی به فقرا و تهیدستان.  با ذکر نام خدا، تعمق و خدمت عاشقانه به فقرا، نیروهای نهفته درون ما شکفته می شوند.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ دوشنبه 21 اسفند 1391 ] [ 08:11 ق.ظ ] [ بیتا ]

چگونه می توان عشق به خدا را پرورش داد؟ با همنشینی با عاشقان خدا، با گوش دادن به داستان زندگی آنها، با خواندن نام های الهی به صدای بلند و با عشق و با خدمت عاشقانه به فقرا و نیازمندان.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ شنبه 19 اسفند 1391 ] [ 08:30 ق.ظ ] [ بیتا ]

چنانچه در زندگی پیش می روید نگران موانع، مشکلات و خطرات نباشید.

فقط به جستجوی فرصت ها باشید.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ جمعه 18 اسفند 1391 ] [ 08:29 ق.ظ ] [ بیتا ]

تکرار نام خدا بدون داشتن هرگونه احساس باز هم بهتر از تکرار نکردن آن است. اما بهتر است نام خدا را با عشق تکرار کنیم. خداوند چون مادر است و اگر با عشق او را صدا زنیم از ما دور نخواهد بود.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ پنجشنبه 17 اسفند 1391 ] [ 08:27 ق.ظ ] [ بیتا ]

هیچ مشکلی نیست که آن را نتوان حل کرد. پاسخ همه مشکلات در خداوند نهفته است. مشکل را فراموش کنید. توجه خود را بر خدا متمرکز کنید. مشکلاتتان ناپدید خواهد شد. نترسید. از حوادث به وحشت نیایید و هیچگاه فراموش نکنید که نبرد به شما متعلق نیست بلکه از آن خداست.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ چهارشنبه 16 اسفند 1391 ] [ 08:16 ق.ظ ] [ بیتا ]

انتقاد از تلاش دیگران بسیار ساده است.

اما تلاش کردن همراه با آنها بسیار دشوار است.

انتقاد نکنید، بلکه عمل کنید.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ سه شنبه 15 اسفند 1391 ] [ 08:16 ق.ظ ] [ بیتا ]

چه کسی قدرتمند حقیقی است؟

آن که بر خشم خویش تسلط دارد.

چه کسی خردمند حقیقی است؟

آن کس که از آموختن از یک کودک هم شرم ندارد.

چه کسی غنی است؟

آن کس که به آنچه دارد خرسند است.

چه کسی شایسته احترام است؟

آن کس که در احترام گذاردن به دیگران درنگ نمی ورزد.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ دوشنبه 14 اسفند 1391 ] [ 08:13 ق.ظ ] [ بیتا ]

بیایید هر زمان که به زمین می افتیم، از نو شروع کنیم. به بخشایش بینهایت خدا و قدرت پاک کنندگی نامش ایمان داشته باشیم که زنگار ذهن و قلبمان را می شوید.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ یکشنبه 13 اسفند 1391 ] [ 08:11 ق.ظ ] [ بیتا ]

دستها به ما داده شده اند تا برای یاری رساندن و بهبود به کار گیریمشان نه برای آزار رساندن. دستها را باید برای برکت بخشیدن بکار گرفت نه برای انتقام، برای نجات دادن نه انهدام. با هر موجود با احترام برخورد کنید. با عشق با او رفتار کنید.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ شنبه 12 اسفند 1391 ] [ 08:18 ق.ظ ] [ بیتا ]

لذت واقعی زندگی در خدمت به دیگران نهفته است. تسکین حقیقی از نیایش برمیخیزد. شادی واقعی، مشاهده سیمای معبود الهی در همه موحودات است.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ جمعه 11 اسفند 1391 ] [ 08:11 ق.ظ ] [ بیتا ]

کودکان از نگرانیها و دلواپسی ها رها هستند. می دانند مادر همه نیازهایشان را برآورده خواهد کرد. مادر پیشاپیش نیازهای کودکش را پیش بینی کرده و آنها را فراهم می کند.

ما که خود را مستقل می پنداریم، در حقیقت هر روز را در اسارت رفع نیازهای مختلف می گذرانیم. آزادی حقیقی از آن کودکان است.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ پنجشنبه 10 اسفند 1391 ] [ 11:09 ق.ظ ] [ بیتا ]

آداب و مراسم را نیازی نیست. ثروت و اقتدار هم بکار نمی آید. ریاضت جسم بیهوده است. دانش و هنر لازم نیست. یگانه نیاز ما، داشتن قلبی پاک، متواضع و پرهیزگار است. قلبی که به خدا تسلیم شده است و با هر تپش می گوید: خداوندا به تو عشق می ورزم، خداوندا به تو نیازمندم.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ چهارشنبه 9 اسفند 1391 ] [ 07:39 ق.ظ ] [ بیتا ]

آن که دیگری را آزار ندهد، هیچگاه آزرده نخواهد شد. این اصل در مورد همه موجودات زنده صدق می کند. در زندگی روزانه شاید بکوشیم به انسانها آسیب نرسانیم اما گاهی پرندگان و حیوانات را فراموش می کنیم.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ سه شنبه 8 اسفند 1391 ] [ 08:22 ق.ظ ] [ بیتا ]

خداوندا در طلوع آفتاب تو را نیازمندم!

شامگاهان تو را می طلبم.

هنگامی که ماه و ستاره ها ناپدید می شوند، پیوسته کنارم باش.

وقتی که ابرهای تیره سر می رسند به تو نیازمندم

وقتی که دانه های باران فرو می ریزند به تو محتاجم

هنگامی که تندر می خروشد پیوسته کنارم باش!
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ دوشنبه 7 اسفند 1391 ] [ 07:53 ق.ظ ] [ بیتا ]

اکثر انسانها وقت زیادی را صرف زیبا ساختن چهره و جسمشان می سازند. اما تشخیص نمی دهند که زیبایی حقیقی از درون برمیخیزد. زیبایی حقیقی پاکی نیکی تواضع و عشق است.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ یکشنبه 6 اسفند 1391 ] [ 08:29 ق.ظ ] [ بیتا ]

بسیاری از کسانی که در زندگی به موفقیت های برجسته ای رسیده اند از موهبت های فوق العاده ای برخوردار نبوده اند. اما برجستگی شخصیت آنها در یگانگی هدف، عزم راسخ، تمرکز و میل به ایثار آسایشهای زندگی بوده است. آنها افرادی بوده اند که هدفی بسیار ارزشمند در زندگی یافته و آنگاه همه اراده و توانشان را جهت رسیدن به آن بکار گرفته اند.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ شنبه 5 اسفند 1391 ] [ 04:26 ب.ظ ] [ بیتا ]

نفرت را نفرت نمی تواند از میان بردارد. نفرت را فقط عشق می تواند بزداید. این حقیقت یکی از تعالیم بوداست. عشق بس قدرتمند تر از نفرت است. ملایمت نیرومندتر از خشونت، تسلط بر نفس قدرتمندتر از خشم و بخشایش توانمندتر از انتقام است. پس راه مهر را بپیماییم.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ جمعه 4 اسفند 1391 ] [ 09:22 ق.ظ ] [ بیتا ]

گفته شده است هرآنچه بکارید برداشت خواهید کرد. اما انسان حقیقی کسی است که بهترینها را می کارد ولی هیچ برداشت نمی کند.

بهترینها را به جهان می بخشد بی آن که توقع بازگشت چیزی را داشته باشد. او سراینده ای است که به بهترین وجه می خواند نه برای آنکه دیگران تشویقش کنن بلکه می خواند تا آوایش قلب های شکسته را تسکین دهد. او هنرمندی است که تصاویر را نقش می کند نه برای کسب شهرت بلکه می خواهد آثارش قلب ها را تطهیر کند و به حقیقت نیکی، زیبایی و تقدس نزدیکتر سازد.

بیایید بهترین هایی را که می توانیم بکاریم، بی آن که به اندیشه برداشت باشیم، آنگاه زندگی مان به اوج ثمربخشی خود خواهد رسید.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ پنجشنبه 3 اسفند 1391 ] [ 08:03 ق.ظ ] [ بیتا ]

وقتی که آسیب ها و رنجشها را با روحیه درست بپذیریم، چشمه ای نهان در درونمان می جوشد که مسرت بخش است. وقتی که خود را به خداوند می سپاریم و در راه او رنج می بریم، از سروری وصف ناپذیر لبریز می شویم. آیا چیزی برای عاشق خدا لذت بخش تر از آن است که بداند به معشوق متعلق است؟
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ چهارشنبه 2 اسفند 1391 ] [ 07:58 ق.ظ ] [ بیتا ]

انتقاد نکن، بدبین نباش، عاشق باش، عاشق انسانها و زندگی!
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ سه شنبه 1 اسفند 1391 ] [ 07:56 ق.ظ ] [ بیتا ]

درباره وبلاگ


همراهان عزیز،

ممنونم که هستید!
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

پیام های خالق هستی روی موج سکوت منتقل می شوند

خدمات وبلاگ نویسان جوان


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات