فراسوی آگاهی Beyond The Awareness
" آگاهی در هر لحظه جاری است "
نویسندگان

در ایام دلتنگی و در مواجهه با تنگناهای مالی و عاطفی فقط به قدرت خدا بیندیش تا شکوه و جلال الهی را به زندگیت دعوت کنی. این یک واقعیت است کسانی که فقط یک قدرت را حاکم بر زندگیشان می بینند، همیشه در مامن خدا ساکن خواهند بود و بلاتکلیف راه را از سرگشتگان دنیوی نمی جویند.

فقط قدرت خدا ضامن سربلندی و آرامش است و با ورود نیکویی ها به زندگی جایگاه حقیقی ات را با افراد و روابط درست تشخیص خواهی داد.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ شنبه 31 فروردین 1392 ] [ 07:30 ق.ظ ] [ بیتا ]

بسیار شاکر باش

و به جای تقلا، کشمکش و دستپاچگی با آرامش منتظر حکمت الهی بمان. اگر احساس تنهایی و اضطراب و گرفتاری مالی را با خلوص و عشق فقط با خدا درمیان بگذاری، به یکباره ناپدید می گردند.

بکوش در همه حال با خدا ارتباط برقرار کنی تا حمد و شکرگزاری و برکت را به همه امورت بازگرداند.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ جمعه 30 فروردین 1392 ] [ 07:24 ق.ظ ] [ بیتا ]

آرام باش، مسرور و با اعتماد کامل امور امروزت را فقط به خدا بسپار زیرا که او دوست دارد تنها به او پناه بیاوری و توجه و عشق را از او بخواهی.

با ملایمت و مهربانی هرکه را باعث اندوه تو شده حلال کن و همه شرایط پیش آمده را به خدا واگذار کن تا با حضور مهرآمیزش به کسی که همه از دست و زبانش در امان هستند سلامتی جسم و روح، نیکویی، شادمانی و توانگری عطا فرماید.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ پنجشنبه 29 فروردین 1392 ] [ 07:20 ق.ظ ] [ بیتا ]

مطمئن باش پاسخ خدا به بنده ای که همیشه با توکل کامل به او در زندگی حرکت می کند، مثبت است.

پس با دلی شاد و قلبی آرام به هدفت چشم بدوز تا آرامش، عشق و برکتهای بیکران را در زندگی تو متجلی کند. زیرا خدای مهربان از منافع تو تا ابد حمایت می کند و هر روز با برکات تازه ای دلت را شاد خواهد کرد.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ چهارشنبه 28 فروردین 1392 ] [ 07:37 ق.ظ ] [ بیتا ]

داوری در مورد دیگران را به داور الهی بسپار ...

مطمئن باش اگر در مورد مردم و زندگیشان داوری نکنی، آنها هم دست از سر تو برخواهند داشت، برای همه دوستان و حتی آنانی که با تو هماهنگ نیستند خیر و برکت بخواه تا با آرامش تو را رها کنند و به راهی که برایشان سودمند است بروند.

سرشار از وحدت با خدا باش تا پیرامونت در آشتی و صلح و صفا باشد.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ سه شنبه 27 فروردین 1392 ] [ 07:25 ق.ظ ] [ بیتا ]

اینک پیروزی فرا رسیده را تجربه کن

خدا همیشه نظاره گر احوال توست، پس با کمک به دیگران بر مشکلاتت خط بطلان بکش و با مهربانی و بخشش درهای بسته شده رحمت الهی را بر زندگیت بگشا

هنگام آسایش فرا رسیده اما تو بیش از گذشته مهر بورز و بخشش کن تا اراده نیکوی الهی به تو برکت دهد و مصلحت او در زندگیت متجلی شود.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ دوشنبه 26 فروردین 1392 ] [ 08:52 ق.ظ ] [ بیتا ]

وعده های خدا استوار و پابرجایند.

با خودخواهی و حسد راههای خیر و برکت را بر خود نبند.

ملاقات با شخصی مهم و یا خریدی که سود تو در آن باشد و یا شفا برای بیمار همه باید از او خواسته شود زیرا گشایش در دست خداست ...

او می تواند هر کاری را انجام دهد و باید ایمان داشته باشی که حکمت الهی به نفع همگان خواهد بود، او نخواهد گذاشت که از خواسته دلت دور بمانی و تنها در پناه اوست که در همه احوال بهبود شامل حال تو و امورت خواهد شد.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ یکشنبه 25 فروردین 1392 ] [ 08:48 ق.ظ ] [ بیتا ]

خدا دوست دارد دوستانت را آزاد بگذاری و همواره در سکوت و با خلوص بسیار فقط برایشان دعای خیر کنی. اگر کسی تو را اندوهگین کرده و یا در حق تو جفا کرده، همه را به خدای مهربان که عدالتش بر جهان حکمفرماست بسپار ...

آنچه را که تو را آزار داده ببخش و رها کن ...

بگذار کدورتها و تنگناها و تجربه های دردناک بخشیده و پاک شوند و هماهنگ و دولتمند، نظم و عشق را در زندگی ات تجربه کن.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ شنبه 24 فروردین 1392 ] [ 08:38 ق.ظ ] [ بیتا ]

زمان اجابت نیت دلت نزدیک است.

اگر برکت یا موهبتی را از دست داده ای و یا زمان بدست آوردنش به تاخیر افتاده، از خدا بخواه تا از طریق الهام قلبی به تو بگوید گره کار کجاست!

مشکلات را به چشم پله هایی بنگر که تو را به درجات بالاتری می رساند،

به شخصی بدون کوچکترین چشم داشتی هدیه ای ببخش و ببین که خدا فرشتگانش را برای همراهی تو خواهد فرستاد تا اوضاع زندگیت عالی و بی نظیر شود و روزنه های آسمان برای تو گشوده و بر زندگیت طلا ببارد.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ جمعه 23 فروردین 1392 ] [ 08:30 ق.ظ ] [ بیتا ]

خدای مهربان روزی رسان را در همه احوال بسیار شکر کن تا همانگونه که سزاوار آنی غنی و توانگر باشی و مسیر زندگی ات پر عشق و برکت روان باشد.

برکت و نعمت فراوان در راه است و عالی ترین ثمرات پدیدار خواهند شد.

با اندیشه مثبت و نیکو مطمئن باش که مرادت را خواهی یافت. زیرا در پناه خدای مهربان هستی و او هرگز تو را رها نمی کند.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ پنجشنبه 22 فروردین 1392 ] [ 08:13 ق.ظ ] [ بیتا ]

همه را عفو کن.

در نهایت آرامش همه را ببخش.

از همه رنجشها و کدورتها دست بردار و مهربان باش

هرگونه داوری و انزجار و انتقاد و خصومت را کنار بگذار

همه مشکلات را به عقل کل بسپار تا آنها را با شادمانی حل کند تا بارها مورد تجربه های پر اندوه قرار نگیری.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ چهارشنبه 21 فروردین 1392 ] [ 07:16 ق.ظ ] [ بیتا ]

مانع خیر و خوشی خود نشو!

هر عیبی را که در دیگران ببینی، همان را به زندگی خود دعوت می کنی. با انتقاد و کلام خصمانه درهای رحمت الهی را به روی خود نبند، از اسارت کدورتها رها شو که انعطاف پذیری و خیرخواهی در درونت رشد کند تا عوامل منفی بیشماری از سر راه زندگی ات دور شوند و در پرتو لطف خدا، منتظر نیکی و رحمت بی دریغ او باش و به روشنی ببین که معجزه ای در حال متجلی شدن است.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ سه شنبه 20 فروردین 1392 ] [ 07:35 ق.ظ ] [ بیتا ]

درها و دروازه های بیشماری به رویت گشوده خواهند شد. به پاس صبر و توکلی که به خدای بخشنده داشتی، همه ناآرامی ها به یکباره به خیر و نعمت برخواهند گشت، فقط به او توکل کن.

امروز به مقابله هر کس که باید بروی، برو ...

خدای مهران همراه تو خواهد بود و تو سربلند از هر آزمونی، شکرگزار رحمت و حکمت بی انتهایش خواهی بود.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ دوشنبه 19 فروردین 1392 ] [ 08:17 ق.ظ ] [ بیتا ]

برای اداره موقعیتی دشوار چه می کنی؟

تنها راز پیروزی در آزمونی چنین دشوار براستی چیست؟

دریاب زمانی که گله مندی، باید بیش از هر زمان دیگری با کلام مهرآمیزت سدها را از میان برداری و عواطف ابراز نشده را در روح و روانت جاری کنی و تجلی موهبت هایت را نظاره گر باشی زیرا مهربانی و خیرخواهی و آرامش بخشیدن به دیگران تنها راز موفقیت است و اعتماد به خدا شادمانی و دلخوشی ها را برایت متجلی می کند.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ یکشنبه 18 فروردین 1392 ] [ 08:13 ق.ظ ] [ بیتا ]

همه را دوست بدار، به نور خدا بیندیش که بر تو می تابد و سرشار از امنیت و آرامش همه درها به رویت باز شده اند. برای عوض کردن افکار دیگران تو نیز باید اندیشه و نیات خود را پاک کنی تا به روشنی ببینی آنچه را که فرستاده ای به تو باز خواهد گشت. بگذار اگر کسی با تو همراه نیست از در دوستی درآید و با خیر و صلاح تو همنوا شود.

مطمئن باش، امروز روز نجات و سرشار از برکات الهی برای توست و با مهار افکار منفی، نتایج پر خیر و برکتی را خواهی دید.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ شنبه 17 فروردین 1392 ] [ 08:24 ق.ظ ] [ بیتا ]

با خواسته دل خود همراه خواهی شد. با کلام نیکویی که بر زبان می آوری همه ناهماهنگی ها و ناملایمات را از زندگیت دور کن و بر اندیشه های منفی تمرکز نکن. در برابر نور خدا تو کوچکترین آزاری نخواهی دید و خدا نجاتت خواهد داد و تنگدستی و شکست به یکباره از زندگیت حذف خواهد شد.

فقط آرام باش و ثدای خدا را که به نجاتت آمده بشنو که می فرماید: هر دلی را که شاد کنی، به پاداش، گره ای را برایت خواهم گشود و هر لبی که به سکوت بر انتقادی ببندی، به شکر بر موهبتی عظیم خواهم گشود.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ جمعه 16 فروردین 1392 ] [ 08:19 ق.ظ ] [ بیتا ]

موانع را با نیکویی خواستن برای دیگری از سر راهت بردار، زیرا محبت دری است به باغ بهشت و بزرگترین نیاز هر آدمی. بگذار کشتی زندگی ات با مهربانی و ایثار از شرایط محدود و درهای بسته در دریای بی انتهای کرامات و برکات حق سینه آبها را بشکافد و تو را در مرتبه ای قرار دهد که با خود الهی ات یکی شوی.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ پنجشنبه 15 فروردین 1392 ] [ 08:12 ق.ظ ] [ بیتا ]

محبت بهترین راه نزدیکی به خداست.

هر مشکل لاینحل و هر اوضاع ناآرامی موهبت محبت را می طلبد.

زیرا محبت تنها راه کامیابی و بهروزی است.

با محبت افراد هماهنگ در کنارت باقی خواهند ماند و افراد ناهماهنگ با آرامش و نیکویی از زندگی ات بیرون خواهند رفت.

هم اکنون پذیرای موهبت های خدا باش زیرا زمانی که به دیگری با مهر بیندیشی گشایش و رحمت خدا در امور زندگی ات جاری خواهند شد.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ چهارشنبه 14 فروردین 1392 ] [ 08:06 ق.ظ ] [ بیتا ]

مهمترین وظیفه تو در این زمان شکرگزاری از خدای مهربان است. زیرا شادمانی های بی پایان از راه های الهی در زندگی تو پدیدار خواهند شد و همه تجربه های تلخ گذشته را جبران خواهند کرد، به عشق الهی بیندیش و به لطف و مرحمت خدا چشم بدوز و دل در گرو عشق خدا منتظر معجزات الهی باش و بدان آنچه خدا عطا فرماید عالی و بی نقص و تا ابد در زندگی ات با خیر و برکت ادامه خواهد یافت.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ سه شنبه 13 فروردین 1392 ] [ 08:03 ق.ظ ] [ بیتا ]

محبت دری است که به روی همه باید گشود!

و اکنون زمانی است که باید به دور از کشمکش و نومیدی به معجزه محبت اعتماد کنی.

معجزه عشق و محبت به دیگران برایت سلامتی، شادمانی و برکت فراوان به ارمغان می آورد.

بخشش عشق و ایثار محبت بدون کوچکترین چشمداشتی، زندگی را نورانی می سازد و باران رحمت و نعمت الهی بر زندگی تو خواهد بارید.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ دوشنبه 12 فروردین 1392 ] [ 08:31 ق.ظ ] [ بیتا ]

کسی که چشم امیدش به خدا باشد در نخواهد ماند.

اگر مشکل و مانعی به ظاهر آرامش و نظم تو را برهم زده، با توکل کامل بازگشت الهی را بطلب.

ایمان بیاور که در زمان الهی امور به سوی آرامش و خیر باز می گردند.

آرام و آسوده بنشین و در احاطه نور خدا به بازگشت الهی بیندیش.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ یکشنبه 11 فروردین 1392 ] [ 08:01 ق.ظ ] [ بیتا ]

هر رویداد به ظاهر ناخوشایندی راه حلی دارد. پس گله و شکایت نکن، کلمات منفی بر زبان نیاور و مایوس نشو!

خدا پشت و پناه تو خواهد بود، پس نگران چه هستی؟

مطمئن باش این تجربه ماندنی نیست و در زمان الهی و از راه نیکو و به دست هر کس که خدا صلاح بداند گشایش در زندگی تو رخ خواهد داد.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ شنبه 10 فروردین 1392 ] [ 10:58 ق.ظ ] [ بیتا ]

هنگامی که از خدا طلب رحمت می کنی، با فروتنی و از دل و جان به او اعتماد کن تا معجزاتش همه زندگی ات را در بر گیرد. و این پاسخ الهی به سوال توست!

بگذار من به جای تو سخن بگویم و به جای تو عمل کنم... گاهی ساکت بودن براستی دشوار است، اما فقط اراده من ناجی تو در هر شرایطی خواهد بود. پس با آرامش منتظر حمایت الهی بمان.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ جمعه 9 فروردین 1392 ] [ 08:13 ق.ظ ] [ بیتا ]

امروز با آرامش فقط هدایت بطلب...

ایمان داشته باش، وقتی به قدرت خدا اعتماد کنی، به انجام هر کاری قادر خواهی بود.

از خدا بخواه تا به تو نشان دهد که چگونه با رویدادهای امروز کنار بیایی.

او را در همه مراحل پشتیبان خود بدان و آسوده و آرام منتظر هدایت الهی بمان و با حیرت از نیروی عظیم او که به حمایت از تو برخاسته، با مصلحت زندگی ات همنوا شو ...
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ پنجشنبه 8 فروردین 1392 ] [ 08:18 ق.ظ ] [ بیتا ]

خدا مصلحت زندگی تو را بهتر می داند، پس به او اعتماد کن تا سلامتی، شادمانی و برکت در طرح الهی زندگیت متجلی شود.

خیر و برکت زمانی رخ می دهد که اعتقاد داشته باشی خدا صلاح تو را بهتر می داند و محبوب خدا هستی و باور کنی که دیر یا زود ثمره این توکل خالصانه را خواهی دید و زندگیت سرشار از برکات الهی خواهد شد و آنچه که آزارت داده و تو را اندوهگین کرده به طریقی آرام و خیر برای همیشه از سر راه طرح الهی ات کنار رفته تا اوضاع زندگی ات همانگونه شود که از خدا طلب کرده بودی.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ چهارشنبه 7 فروردین 1392 ] [ 08:40 ق.ظ ] [ بیتا ]

بخاطر داشته باش، که حق الهی تو از دست نمی رود،

مطمئن باش لطف و رحمت خدا، همیشه حمایتت خواهد کرد،

اگر فقط به خدا تکیه کنی و او را سرچشمه سعادت خود بدانی

و همیشه شکرگزارش باشی، آنچه را که نیاز داری به تو خواهد بخشید

و از تو مراقبت خواهد کرد، شرایطی عالی و نیکو در زندگی ات پدید آید

و با خیر و برکت ادامه یابد.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ سه شنبه 6 فروردین 1392 ] [ 08:18 ق.ظ ] [ بیتا ]

با خدا باش و پادشاهی کن، زیرا برای خدا همه چیز ممکن است ...

خودت را در حمایت رحمت الهی بدان و به جای ترس و تردید به مهربانی و قدرت خدا چشم بدوز...

بگذار خدا با مصلحتش اوضاع را آرامش ببخشد.

او درها را زمانی باز می کند که آن را محال میدانی.

به قدرت الهی تکیه کن که راه الهی درست ترین و نزدیک ترین راهست.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ دوشنبه 5 فروردین 1392 ] [ 08:41 ق.ظ ] [ بیتا ]

برای شروع، به خدا بیندیش که بهترین راهنماست و امن ترین پناهگاه

یادش آرامش خاطر است و مهر و بخشش بی دریغش تو را در پناه خواهد گرفت.

اگر در انتظار پیامی مثبت هستی پس انتظارت را مثبت کن و با نیکویی خواستن در حق کسی که هم اکنون به یاد آورده ای، پذیرای چاره های الهی باش،

زیرا فقط مهر بی دریغ خدا است که وفور و برکت بسیار را به زندگی ات عطا می کند.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ یکشنبه 4 فروردین 1392 ] [ 10:28 ق.ظ ] [ بیتا ]

طلوع فجر نزدیک است و آرامش و شادکامی تو به زودی متجلی خواهد شد.

در هر رابطه ای محبت بیشتری نشان ده و برای رهایی از مشکلاتت به قدرت عشق اعتماد کن...

خدا عشق؛ عشق، محبت؛ محبت، امنیت و امنیت آرامش است.

پناه امن را از قدرت مطلق، خدا بخواه.

چون به او اعتماد کنی، مسائل همان طور که دلخواه و به نفع توست پیش خواهد رفت.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ شنبه 3 فروردین 1392 ] [ 08:30 ق.ظ ] [ بیتا ]

امروز برای کسی که دیروز با تو مهربان نبوده، دعای خیر کن

با رها کردن دیگران به مصلحتشان، خیر و نیکی نیز رها می شوند.

با مهرورزی، درهای رحمت و بخشش خدا را به روی خود باز می بینی

این عطایا پاداش کسی که به یاد خدا بخشیده تا بخشیده شود

و مهر ورزیده تا لطف حق شامل حالش شود، خواهد بود.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ جمعه 2 فروردین 1392 ] [ 08:16 ق.ظ ] [ بیتا ]

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

درباره وبلاگ


همراهان عزیز،

ممنونم که هستید!
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

پیام های خالق هستی روی موج سکوت منتقل می شوند

خدمات وبلاگ نویسان جوان


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات