فراسوی آگاهی Beyond The Awareness
" آگاهی در هر لحظه جاری است "
نویسندگان

دروازه عظیم رزق و روزی گشوده می شود.

در زمان الهی و در مکان الهی به آرزوهای قلبی خود خواهی رسید.

همه خیر و خوشی که باید در زندگیت رخ دهد، پیشاپیش مقدر شده است.

برای خدا همه چیز ممکن است، این عبارت را بارها و بارها تکرار کن و استدلال هم نکن تا شاهد معجزات گوناگون در زندگیت باشی.

صبوری و لحظه ای از یاد خدا غافل نشدن، همان نجات است.

خواسته دلت در آن لحظه برآورده می شود که در باور کسی نمی گنجد.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ سه شنبه 31 اردیبهشت 1392 ] [ 08:03 ق.ظ ] [ بیتا ]

دعای خیرت را بدرقه راه همه کن.

اگر تنهایی و اندوه بر قلبت سایه افکنده، کسی جز اندیشه منفی خودت مقصر نیست.

و در این تاریکی باقی می مانی تا خودت به نجاتت برخیزی.

اگر خطاهای گذشته را نمی توانی جبران کنی، لااقل اثر آن را با مهربانی در حق کسی  دیگر می توانی خنثی کنی.

با نگرش مثبت، خوش قلبی خود را نسبت به همه ابراز کن تا خدا که نور و نجات تو است، دروازه های بیشماری را برایت بگشاید.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 ] [ 07:59 ق.ظ ] [ بیتا ]

از پیروزی دیگران صادقانه شاد شو

به جای حسدورزی، انتقامجویی، نامهربانی و بدگویی، از صمیم قلب خدا را شکر کن که دوستی خواسته اش را بدست آورده تا تو نیز در امتحان الهی قبول شوی و موهبت خودت بی درنگ و به طرزی بسیار عالی به سراغت آید.

این قانون الهی را بخاطر داشته باش

آنچه را که در دیگری به شادمانی نظاره گر بوده ای، بدست خواهی آورد.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ] [ 07:53 ق.ظ ] [ بیتا ]

طاقت داشته باش

چیزی یا شخصی خاص سبب بدبیاری نخواهد شد

زیرا قدرت خدا، یعنی عظیم ترین نیروی کائنات حافظ منافع توست

سرشار از وحدت با خدا باش

تا پیرامونت در آشتی، آرامش، صلح و صفا باشد.

زیرا خدای مهربان از منافع تو تا ابد حمایت می کند و امروز با برکات تازه ای دلت را شاد خواهد کرد.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ شنبه 28 اردیبهشت 1392 ] [ 08:17 ق.ظ ] [ بیتا ]

همه درها به رویت باز خواهند شد

به جای دلسوزی به حال خود، ایمان بیاور که تو در پناه خدای مهربان هستی و خدا هرگز تو را رها نمی کند.

هرگز پیشامد بدی رخ نخواهد داد

وقتی خدا پشت و پناه توست نگران هیچ چیز نباش

سحرگاه کامیابی و شادمانی و فراوانی فرا رسیده و صلاح خود را بدست خواهی آورد.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ جمعه 27 اردیبهشت 1392 ] [ 08:14 ق.ظ ] [ بیتا ]

تسلیم نشو!

باور کن

امروز همانگونه خواهد گذشت که با خدا عهد کردی

اکنون یاری و مدد خدا به زندگی تو برکتهای بیکران خواهد بخشید

مطمئن باش که خدای مهربان همیشه مأمن توست و تنهایت نمی گذارد.

پل امن هدایت را برایتان تدارک دیده تا بسویش بشتابی

و در آغوش نورانی اش تسلیم اراده نیکو و متعادلش شوی.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 ] [ 08:11 ق.ظ ] [ بیتا ]

امروز روز توست، تا از آنچه به دلت افتاده پیروی کنی

گاهی حس یا الهامی به دلت گواهی می دهد که چه باید بکنی

اگر از گواهی دل خودت وفادارانه پیروی کنی

ثمرات نیکویی برایت پیش خواهد آمد

اما نباید استدلال کنی،

راه از طریق الهام قلبی نشان داده می شود

و تو آزادی تا آن را انتخاب یا رها کنی.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392 ] [ 07:35 ق.ظ ] [ بیتا ]

چیزی برای ترسیدن وجود ندارد،

تردید نکن، دلسرد و نومید نشو

فقط هر زمان دچار احساس ترس و شک و تردید شدی،

به یاد بیاور که خدا حامی توست

مطمئن باش هیچ کس به اندازه او دوستت ندارد

و فقط او خواهان خیر و برکت و آسایش توست

پس اعتماد کن و به خاطر داشته باش که عزیز خدا هستی و با تکیه به او محتاج به هیچ کس نخواهی بود.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ سه شنبه 24 اردیبهشت 1392 ] [ 07:54 ق.ظ ] [ بیتا ]

چشمانت را ببند و در آرامش کامل حضور خداوند را ببین که در همه حال پشتیبان و حامی توست.

به عظمت رحمت او پی ببر و به آنچه بر تو گذشته تاسف نخور

زیرا که خدا در زمان الهی همه اندوهت را با برکات و نعمتهای فراوان جبران خواهد کرد.

تنها وظیفه تو، حضور قلب در نزد خداست.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ دوشنبه 23 اردیبهشت 1392 ] [ 07:34 ق.ظ ] [ بیتا ]

صمیمانه به خدا بگو دوستش داری تا با سرپنجه نورانی راه را به تو نشان دهد.

به سوی خدا بازگرد تا پریشان نشوی و رحمت او تا ابد همراه تو باشد.

به درگاه خدای مهربان دعا کن

مشکلت هرچه می خواهد باشد، به بخشش خدا پناه ببر که صلح و صفا و آرامش و عشق را تجربه کنی.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ یکشنبه 22 اردیبهشت 1392 ] [ 08:26 ق.ظ ] [ بیتا ]

وقتی احساس می کنی زندگی بر وفق مرادت نیست، زمان آن رسیده که با اندیشه های خیرخواهانه درباره دیگران، آگاهانه عشق الهی را در زندگیت متجلی کنی.

دعای خیر تو همه مشکلات را به سرعت برطرف می کند.

قدرت عشق الهی نفرت، انزجار و خشم را از ذهن و پیرامون تو پاک می کند و هماهنگی و آرامش و ثروت بیکران برایت به ارمغان می آورد.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ شنبه 21 اردیبهشت 1392 ] [ 07:48 ق.ظ ] [ بیتا ]

روزت را با طلب هدایت از خدا شروع کن.

زیرا عالم و قادر مطلق خداست و اراده تمام این کائنات غنی به دست اوست.

آنجا که به عقل کسی نمی رسد، خدا دری می گشاید.

ایمان بیاور که عدل الهی پشتیبان توست و محتاج به هیچ چیز نخواهی بود.

و باور این حقیقت تو را نجات خواهد داد. 
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ جمعه 20 اردیبهشت 1392 ] [ 07:45 ق.ظ ] [ بیتا ]

به محبت و بخشش خدا اعتماد کن.

وقتی پاسخی از خدا می طلبی صریح بگو:

ای خدای مهربان، واضح بر دلم گواهی بده که چه باید بکنم تا دچار شک و تردید نشوم.

از مشکلات پیش آمده نهراس و با عشق کامل مسئولیت زندگیت را به راه حل الهی بسپار تا از برآورده شدن آرزوهایت حیرت کنی.

باور کن که خواست خدا برای تو موهیت های بسیار عالی به ارمغان می آورد.

 
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ پنجشنبه 19 اردیبهشت 1392 ] [ 08:31 ق.ظ ] [ بیتا ]

دل و جرات داشته باش

پیش از اینکه دست نیاز به سوی کسی بگشایی، به چاره های کارساز و راه های حکیمانه خدا توکل کن و ببین که روزنهای آسمان برای تو گشوده خواهد شد و چنان برکتی به زندگی تو خواهد بخشید که تصور نتوانی کرد. زیرا فقط برای خدا همه چیز ممکن است.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 ] [ 07:56 ق.ظ ] [ بیتا ]

به یاد بیاور که همیشه پیش از طلوع آفتاب هوا تاریک است.

اگر گذشته را رها کنی و از زندگی گلایه نکنی، این بار سنگین را بر شانه هایت حس نخواهی کرد.

اگر دلت لبریز از عشق باشد دیگران را آزرده نمی کنی و نومیدی و اندوه از زندگیت دور خواهد شد، زیرا تجربه های دردناک فقط از راه بذل محبت حل خواهند شد، مطمئن باش دل مهربان همیشه فاتح و پیروز است.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 ] [ 08:15 ق.ظ ] [ بیتا ]

همیشه می توانی بهتر از دیروز به فردایت بیندیشی

اما باید در آغاز با عشق به خدا اعتماد کنی و مطمئن باشی زمان معجزه الهی نزدیک است.

هم اکنون کسی چشم براه مهربانی توست و اگر امروز کسی را حتی با یک لبخند ساده شاد کنی، هزاران برابر آنچه برای دیگری انجام داده ای به تو خواهد بخشید.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ دوشنبه 16 اردیبهشت 1392 ] [ 08:29 ق.ظ ] [ بیتا ]

امروزت را با اندیشه ای مهر آمیز شروع کن!

کسی را سرزنش نکن، فقط به خدا توکل کن و مطمئن باش احدی نمی تواند موهبتهای خدا را از تو بگیرد و یا مانع رسیدن آنها به تو شود.

عطایای خدا جاودانی هستند، به مشکلات ظاهری نیندیش، اما باوز کن که خدا همیشه یاور تو خواهد بود.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ یکشنبه 15 اردیبهشت 1392 ] [ 08:25 ق.ظ ] [ بیتا ]

خدا از همه نسبت به تو مهربان تر است.

فقط نترس ...

زیرا موفقیت، گام بعد از شکست و هدیه خداوند قادر مهربان است.

از همین امروز به هنگام رو به رو شدن با هر شخصی، با اندیشه سرشار از نیکی و محبتت، ذهن نیمه هوشیار او را بیدار کن تا انرژی مثبت تو را دریافت کند و به طرزی دلپذیر خدا پاداش این نیکویی را به تو عطا فرماید.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ شنبه 14 اردیبهشت 1392 ] [ 08:21 ق.ظ ] [ بیتا ]

با خدای مهربان درد دل کن ...

و چگونگی انجام کار را به او بسپار.

بگذار عقل کل، مشکلاتت را به راه و زمانی که خودش صلاح می داند برطرف کند.

با اطمینان کامل به خدا از سر راه او کنار برو تا چاره های الهی نمایان و به خواست خدا مراد دلت تجلی یابد.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ جمعه 13 اردیبهشت 1392 ] [ 08:17 ق.ظ ] [ بیتا ]

زمانی که یاری خدا را می طلبی ...

باید با او صادق باشی و هرگز با خشم و نفرت دست به دعا برنداری، بلکه اگر براستی خیر و صلاحت را می خواهی، باید آرام بگیری و با توکل کامل و لبریز از محبت خواسته دل خود را به خدا بگویی.

خداوند مهربان رحمت بی دریغش را به تو عطا خواهد کرد.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392 ] [ 08:12 ق.ظ ] [ بیتا ]

موهبتهای عظیم زمانی پدیدار می شوند که خود را از شر آنچه نمی خواهی خلاص کنی ...

اگر میان دوستان و آشنایان، افرادی را می یابی که معاشرت با آنها تو را اندوهگین و مضطرب می کند، جرات داشته باش و از معاشرت با آنها بپرهیز.

برای هر چیزی به اندازه ارزشی که دارد انرژی بگذار، زیرا مراد دل آدمی در شرایط آشفته متجلی نخواهد شد.

بدان در زندگی عفو و گذشت خلاء می آفریند و راه توانگری و کامیابی تو را باز می کند.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392 ] [ 07:19 ق.ظ ] [ بیتا ]

خدا دوستت دارد و با تکیه به او چرخ تقدیر به مراد دلت خواهد چرخید.

با او صمیمی باش و با اعتماد کامل سخن بگو و سپس منتظر باش ...

با قلبی مسرور هرآنچه را که دعا کرده بودی بدست خواهی آورد و هرگونه فشار، تنگنا و اندوهی از زندگیت حذف می شود تا بتوانی عشق بورزی و به گونه ای مثبت در همه زمینه های زندگیت پیروز و سرافراز باشی.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ سه شنبه 10 اردیبهشت 1392 ] [ 07:58 ق.ظ ] [ بیتا ]

محال است خدا تو را تنها بگذارد.

مشیت خدای مهربان برای تو، قلبی آرام، دلی شاد و اموری هماهنگ و روزی فراوان است. لحظه لحظه به این حقیقت بیاندیش که شرایط زندگی هر اندازه دشوار باشد، حکمت خدا از راه های پیش بینی نشده به سراغت خواهد آمد.

مطمئن باش که خداوند مهربان است و هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند محبت، رحمت و کامیابی که خدا برایت تدارک دیده را از تو بگیرد.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 07:24 ق.ظ ] [ بیتا ]

با خرد الهی ارتباط برقرار کن

زندگی سرشار از موهبتهای فراوان و کامیابی در پیرامون تو در جریان است.

اما وقتی عفو نمی کنی، وقتی به هر چیزی چنگ می اندازی و از بذل و بخشش دوری می کنی، چیزی از تو ربوده یا بزور گرفته می شود.

وقتی با مهر، با آرامش و شادمانی برای رضایت خدا می بخشی، آغوشت را بر روی سلامتی، توانگری، عشق و روابط درست در کنار افراد نیکو می گشایی.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ یکشنبه 8 اردیبهشت 1392 ] [ 07:20 ق.ظ ] [ بیتا ]

امروز یک روز عادی نیست!

هیچ کس به تو جز خودت زیان نمی رساند. اما زمانی که هدایت زندگی ات را تماما به خدا بسپاری محدودیت ها همگی با اعجازی خداگونه برطرف خواهند شد و دیگر احساس تنهایی و بی دفاعی و بیهودگی نخواهی کرد.

اکنون کسی منتظر مهرورزی و کسی چشم به بخشش تو دارد و تو نیز امید به معجزه داری!

پس رشته ها را به هم پیوند بده تا خواسته ات متجلی شود.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ شنبه 7 اردیبهشت 1392 ] [ 07:39 ق.ظ ] [ بیتا ]

با تکیه به قدرت عشق الهی خیری بزرگ را تجربه خواهی کرد، به شرطی که خود را از گذشته رها کنی و هر که را آزارت داده با صمیمیت ببخشی. تا زمانی که با آرامش و صبر از این مرحله عبور نکنی و گذشته های تلخ را نبخشی، برکت را از زندگیت دور خواهی کرد. فقط باید از هیچ چیز نترسی و مطمئن باشی که توکل به عشق الهی معجزه می کند.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ جمعه 6 اردیبهشت 1392 ] [ 07:33 ق.ظ ] [ بیتا ]

این یک اعتقاد قلبی و زیباست که اگر عدل الهی را پشت و پناه خود بدانی، هیچگاه احساس تنهایی و تنگدستی نمی کنی.

مطمئن باش اگر نگاه خود را عوض نکنی و به جای چشم دوختن به خدای مهربان و اقتدار سرشار از نیکی و نیکخواهی او به دیگران وابسته شوی، آشفته و تنها خواهی بود و احساس پوچی خواهی کرد.

زیرا روزی رسان خداست و مهرش بیکران ...

دق الباب کن و برکت را از باب الهی بخواه
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 ] [ 07:28 ق.ظ ] [ بیتا ]

فقط به خدا اعتماد کن تا مورد حمایت و رحمت عشق الهی قرار گیری.

سلامتی، ثروت، سعادت را از درگاه خدای کریم و بخشنده بخواه

خدا امروز هم مانند همیشه منتظر محبت تو به بنده دیگرش می باشد تا دعای خیر او در رحمت را به روی تو با شادمانی بگشاید.

خشنودی و رضایت دیگران، سلامتی، آرامش و توانگری را به زندگی تو باز می گرداند.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392 ] [ 07:39 ق.ظ ] [ بیتا ]

هرچه بکاری همان را درو می کنی

هرچه امروز اندیشیده ای، همان را به سوی خود جذب خواهی کرد

اگر دیگران را بفریبی، رازدار، مهربان و صادق نباشی و با کلام سنگینت قلبی را بشکنی و دلی را بلرزانی، از آرزوی برحقت دور خواهی شد.

پس با اندیشه نیکو، نیکویی های بسیار را به سوی خود بخوان

که خدا در تمامی راه ها از تو و منافع تو حمایت خواهد کرد.
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ سه شنبه 3 اردیبهشت 1392 ] [ 07:37 ق.ظ ] [ بیتا ]

خدا حمایتت خواهد کرد

آرامش و سربلندی نیز پدیدار خواهد شد

همچنان که به پیش میروی کارها آسانتر می شوند

و ببین که در آغوش پر مهر خدا از افکار و اعمال منفی دیگران در امان هستی

تنها خدا را مسئول زندگی خود بدان و از او بخواه تا همه کسانی را که روزت را در کنارشان سپری می کنی با تو هماهنگ و همدل نماید

تا آرامش و نظم خدا در زندگیت متجلی شود
طبقه بندی: کتاب تو پرنده ای، به آسمان اعتماد کن،
[ دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 ] [ 07:48 ق.ظ ] [ بیتا ]

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

درباره وبلاگ


همراهان عزیز،

ممنونم که هستید!
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

پیام های خالق هستی روی موج سکوت منتقل می شوند

خدمات وبلاگ نویسان جوان


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic